top of page
Title
Title
Title
Sigorta
Sevda Keskin
Arazi ev ve ürünlerin sigortasının yapılması.
Verg
Sevda Keskin
Motorli Taşıtlar, emlak, kurumlar vergisi ve diğer harçlarla ilgili beyannamelerin verilmesi ve ödemelerin yapılması.
Genel Kurul ve ve Ortaklık İşlemleri
Özden Yağmuroğlu
Kooperatife yeni ortak kabul sürecinin yürütülmesi, her yıl yapılması gereken genel kurul için hazırlık işlemleri, genel kurul organizasyonu ve karar tescili.
İnsan Kaynakları
Özden Yağmuroğlu, Sevda Keskin
Personel özlük dosyasının tutulması, iş sözleşmesi ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi.
Muhasebe
Sevda Keskin, Nazan Yüksek
Yasal ticari defter ve kayıtlarının tutulması, ödeme ve harcamalarının işlenmesi, fatura ve diğer yasal belgelerin saklanması.
Page 1 of 1
bottom of page